Tin hoạt động của UBND

Tuyên truyền đối thoại chế độ chính sách người có công với cách mạng

Ngày 19/4, Sở Lao động thương binh và xã hội, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu tổ chức hội nghị tuyên truyền, đôi thoại trực tiếp với người dân về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2018.

Đông đủ các đối tượng chính sách, Người có công tham dự hội nghị đối thoại
Hội nghị được tổ chức thành 02 cụm: Cụm 01 tổ chức tại hội trường UBND xã Đồng Tâm bao gồm các đối tượng tại xã Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm, Lục Hồn. Cụm 02 tổ chức tại hội trường UBND Thị trấn Bình Liêu bao gồm các đối tượng tại Thị trấn, Tình Húc, Vô Ngại, Húc Động.
Tại buổi đối thoại, người có công các xã, thị trấn  đã được nghe phổ biến các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, đề xuất những ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nhóm chế độ chính sách như chế độ chất độc da cam, nhà ở cho Người có công, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục để hương các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước…Sau khi nghe ý kiến của các đối tượng người có công, các cơ quan chuyên môn liên quan đã tiếp thu những kiến nghị, đề xuất hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong công tác giải quyết chế độ chính sách nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại của công dân. Đồng thời, tuyên truyền giúp người dân hiểu được các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, qua đó tuân thủ pháp luật đối với việc kê khai hoàn thiện hồ sơ đối với người có công với cách mạng.
Được biết, trên địa bàn huyện Bình Liêu hiện có 2800 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có 237 người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, cùng với nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền huyện thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần NCC, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước./.
 
 
Các tin liên quan: