Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã
Lĩnh vực: AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
Thời gian giải quyết: 23 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.
 
Cách thức thực hiện - Gửi hồ sơ qua bưu điện;
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 - Tờ trình đề nghị phê duyệt;    
2 - Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp;    
3 - Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;    
4 - Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;    
5 - Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).    
 
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Lệ phí
Không  
   
Thời hạn giải quyết 23 ngày    
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân    
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã    
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin    
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 1. Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp xã.
2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.
3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại cơ quan
- Qua hệ thống bưu chính.
   
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin    
Cơ quan phối hợp Không có thông tin    
Kết quả thực hiện Quyết định    
Căn cứ pháp lý của TTHC    
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin    
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin    
File đính kèm: Tải file