Tin hoạt động của UBND

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Khuyến khích triển khai đến toàn thể CB, CC, VC NLĐ tại cơ qua, đơn vị tham gia cuộc thi (có thể lệ và hướng dẫn kèm theo). 
Các đồng chí Trưởng khu, Bí thư chi bộ phổ biến Thể lệ; Hướng dẫn tham gia và vận động toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên tại các tổ dân, khu phố trên địa bàn tham gia cuộc thi.
Thời gian: từ 16/9/2019 đến hết ngày 30/12/2019.
Các tin liên quan: