Tin hoạt động của UBND

Thực hiện Công văn số 2266/BCĐXDXHHT, ngày 24/9/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh v/v Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019, Thực hiện công văn số 2295/KH-BCĐXDXHHT, ngày 25/9/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm cấp tỉnh trong Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019, Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Cẩm Phả v/v Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời (HTSĐ) năm 2019.
Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, HTSĐ đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.
UBND thành phố Cẩm Phả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.
- Thời gian: Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ sẽ được tổ chức vào ngày 01/10/2019.
- Chủ đề: "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại".
- Lễ khai mạc Tuần lễ: Thứ 3, ngày 01/10/2019 tại trường THCS Chu Văn An.
Các tin liên quan: