GIỚI THIỆU

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cẩm Sơn năm 2018
chiều ngày 08/5/2018 tại Hội trường UBND phường Cẩm Sơn đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cẩm Sơn năm 2018.
UBND PHƯỜNG CẨM SƠN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ XUÂN MẬU TUẤT 2018
UBND PHƯỜNG CẨM SƠN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ XUÂN MẬU TUẤT 2018
    Ngày đăng: 8/3/2018     Số lần download: 367
    Dung lượng File: 160 KB     Download
PHƯỜNG CẨM SƠN TỔ CHỨC TRAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT KHU NAM SƠN 1 NGÀY 16/01/2018
PHƯỜNG CẨM SƠN TỔ CHỨC TRAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT KHU NAM SƠN 1 NGÀY 16/01/2018
    Ngày đăng: 17/1/2018     Số lần download: 338
    Dung lượng File: 341 KB     Download
KỲ HỌP THỨ VI HĐND PHƯỜNG CẨM SƠN KHÓA IX NHIỆM KÌ 2016-2021
KỲ HỌP THỨ VI HĐND PHƯỜNG CẨM SƠN KHÓA IX NHIỆM KÌ 2016-2021
    Ngày đăng: 17/1/2018     Số lần download: 341
    Dung lượng File: 305 KB     Download
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 2017
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 2017
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATTP 2017
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATTP 2017
    Ngày đăng: 17/1/2018     Số lần download: 346
    Dung lượng File: 298 KB     Download
Trang: 1  |  2 |